Välkommen till VÅR HEMSIDA

Labbi o 1848

Gravendals Byalag är en hembygdsförening som även är ett objekt i Ekomuseum Bergslagen.

Ett utdrag ur våra stadgar förklarar vårt uppdrag enligt följande.

§  1.

Gravendals Byalag är en Hembygdsförening som har till sin uppgift:

  1. Att vårda och förvalta de byggnader som ägs av Gravendals Byalag, liksom de byggnader som står på ofri grund och knyter an till Gravendals Bruks historia.
  2. Att stötta och medverka i en aktiv landskapsvård.
  3. Att stötta och medverka i arrangemang som är till gagn för Brukets fortlevnad.
  4. Att på bästa sätt dokumentera Brukets historia.
  5. Att vara remissinstans för myndighetsfrågor som rör Bruket.

 6.    Att verka för ett gott samarbete med Säfsnäs Hembygdsförening samt andra inom    Säfsnäs verkande föreningar med likartad verksamhet.

Gravendals räckhammare är en av våra stoltheter. Räckhammaren är en rekonstruktion av en befintlig nedbrunnen hammare från 1760.

Ansvarig för hemsidan är Bertil Andersson tfn 021-52782 alt 0591-40018(främst sommartid)  eller 073 82 72 027

Kontakt kan även göras via e-post, om Du kllckar här.

Om Du klickar här  så får Du aktuellt väder.
Klickar Du här kommer Du till Hellsing Släktförening

Säfsen Resort hittar du klicka här

Ekomuseum Bergslagen hittar Du här 

 

Lokal karta över objekten. Hämtad från Ekomuseum Bergslagens hemsida.

GPS
WGS84: N 60° 2.4977', E 14° 25.0092'
Decimal: 60.0416, 14.4168