Bli medlem

Vem kan bli medlem?

Föreningen Gravendals Byalag är öppen för alla som är intresserade av den verksamhet som Byalaget bedriver, se stadgarna under fliken Stadgar. Vi är även ett objekt i Ekomuseum Bergslagen!

Vad kostar det?


Årsavgift

För 2022 ingår ett exemplar per famlij av hembygdstidskriften GRÄNGE, som utkommer på hösten respektive år. Avgiften är 100: - per person.

Byalagets PG är 6431034-5. Tack för Din medverkan
Anmälan

behandling av personuppgifter

Gravendals byalag upprätthåller en Medlemsförteckning med vissa personuppgifter (se nedan).

Förteckningen är i form av ett Excel-ark, som löpande uppdateras av föreningens kassör.
Inga uppgifter, förutom vissa uppgifter rörande styrelsemedlemmar läggs ut på föreningens hemsida, http://www.gravendalsbyalag.se/, och då i form av Styrelseuppdrag, Förnamn, Efternamn, Telefonnummer och E-postadress.

Syftet med förteckningen är att notera medlemmars status och betalningsuppgifter avseende medlemsavgifter. Uppgifterna används också för att kommunicera med medlemmarna.

Förutom kassören, så har föreningens styrelsemedlemmar tillgång till hela förteckningen.
Vi lämnar inte ut uppgifter ur Medlemsförteckningen till andra än dem som nämnts ovan, om vi inte behöver göra detta på grund av lag, eller om det finns ett berättigat intresse och dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre, eller i specifika fall, när du har lämnat ditt samtycke.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part.

Nedanstående uppgifter ska finnas i vår Medlemsförteckning och vi ber de medlemmar som inte redan meddelat styrelsen dessa uppgifter, att snarast göra detta.

Förnamn och Efternamn
Adress 1 (i Ludvika kommun, LK), Postnr (i LK), Postadress (i LK) i  t.ex. Gravendal
Adress 2 (i Annan kommun, AK),Postnr (i AK), Postadress (i AK) i ev. annan kommun
Telefonnummer 1 (förstaval)
Telefonnummer 2 (alternativ)
E-postadress