Gravendals Byalag färdigställde och gav 2006 ut boken "Om Gravendal under fyra århundraden"

En cirkel med avsikten att försöka sammanställa en bok startade 2002. Varje cirkeldeltagare fick i uppgift att beskriva skeenden utifrån vad de tyckte var historiskt intressant.

Resultatet blev en bok som omfattar 350 sidor, indelat i kapitel som, Migration, Sebastian Grave och Hans Olsson Ströms bruksepok, Gravendalsbilder, Kvinnohistoria, Brukstorpen och det sociala livet, Utdrag ur dom - och försmlingsböcker, Tiden efter Bruksnedläggningen, Föreningslivet, Skrönor dikter sånger och betraktelser och Övrigt.

Boken kostar 150 kronor + porto och kan beställas av Bertil Andersson Barkarö Bygata 195 725 91 Västerås tfn, 073 827 20 27 eller via e-post

l

Gravendal under fyra århundraden

Ny bok 2019 om SÄFSNÄSVERKENS JÄRNVÄG. Hörken - Neva 1873 - 1946. av Kenneth Landgren.
Boken innehåller berättelser och ett stort antal bilder 145 sidor.
Boken kostar 250: - och kan beställas hos oss.