Historik

Gravendals grundare Sebastian Grave fick efter många försök på olika platser äntligen sitt tillstånd av Bergskollegit den 13 december 1721 att anlägga ett bruk här i Gravendal. Från det första tillståndet medgav Bergskollegiet att Grave fick anlägga "En stångjärnshammare med twenne härdar. En släthammare med 2:ne härdar. En kniphammare och Spikhammare, med tillstånd att få köpa tackjern från Philipstad Bergslag."

På förfrågan om avsikten deklarerade Grave att produktionen skulle avse färdig manufaktur som yxor, plogbilar, spadar, spik, tråd, skeppsspik, takplåt och spjäll. Tackjärn och stångjärn skulle inte tillverkas och försäljas.

Grave insåg snart att denna verksamhet inte var lönsam, så produktionen övergick till stångjärn och även tackjärn som tillverkades i Strömsdal. Grave ingick ett kompanjonskap med Hans Olsson Ström, en förmögen köpman från Göteborg, med knytningar till bl.a Ostindiska kompaniet och tillsammans anlade de Strömsdals hytta 1726.

Under sin levnad anlade Grave ytterligare 3 bruk nämligen. Fredriksberg, Annefors och Ulriksberg.
1736 gick Grave och Ström skilda vägar. Grave fick äganderätten över Fredriksberg, Annefors och Ulriksberg, medans Ström blev ägare till Strömsdal ocg Gravendal.

Grave avled som en utblottad man i Stockholm 1748, men är begravd under kyrkgolvet i Säfsens kyrka.

Grave lovade sin förläggare Grill att hans tilltänkte måg Lars Polhammar skulle driva företagen till vinst, något som även blev verklighet.

Enligt uppgift var Gravendalsjärnet av utmärkt kvalité, efterfrågat av bl.a. kniv-och andra vapentillverkare. Stångjärn från Gravendal exporterades och anvädes i bland annat i uppbyggnaden av Eifeltornet

Bruken som sedermera fick samlingsnamnet Säfsenverken avvecklades 1909 och skogsindustrin med pappersbruk i Fredriksberg bland annat blev den nya industriepoken.

Mer finns att läsa i boken "Om Gravendal under fyra århundraden" Boken kan köpas av Gravendals Byalag
telefon  073 827 20 27 Bertil Andersson.k.bertiland@gmail.com.

Stensmedjan