Gravendals Byalag har ett antal visningsobjekt som beskrivs i det följande med text och bild genom att klicka på undermenyerna.

 

Som nämnst tidigare så är Gravendals Byalag ett objekt i Ekomuseum Bergslagen.

 

Ekomuseum Bergslagens hemsida når Du genom att klicka  

 

Klickar Du här, så kommer Du till Järnrutten och kan se ett utbud av besöksmål inom Bergslagen. Järnrutten är ett samarbete mellan Ekomuseum Bergslagen, Husbyringen och Järnriket.

 

Ekomuseums blogg hittar Du här