Gravendals Byalag har ett antal visningsobjekt som beskrivs i det följande med text och bild genom att klicka på undermenyerna.

 

Som nämnst tidigare så är Gravendals Byalag ett objekt i Ekomuseum Bergslagen.

 

Ekomuseum Bergslagens hemsida når Du genom att klicka  

 

Klickar Du här, så kommer Du till Järnrutten och kan se ett utbud av besöksmål inom Bergslagen. Järnrutten är ett samarbete mellan Ekomuseum Bergslagen, Husbyringen och Järnriket.

 

Ekomuseums blogg hittar Du här

 

Beträffande reglering av Skärsjön så finns en vattendom/Fastighetsreglering av 1989-12-22 som medger en gräns för högsta och lägsta nivå + 304,28 meter (Övre gräns) och +301,98 meter (Undre gräns)
Detta innebär att det finns ett reglerings utrymme på 2,3 meter för kraftverksägaren att nyttja.
Kan vara bra att veta, när irritation om lågt vattenstånd, inträffar som regel på vår, försommaren.

Det finns en badplats med omklädningsbyggnad, toalett, bryggor och livräddningsutrustning. Kommunen har skött badplatsen, men vill att vi bybor tar över ansvaret. På grund av Covit-19 är det inte genomfört ännu. Inte heller är det klarlagt om  Byalaget skall stå som ansvarig. Borde i sådant fall vara sektion inom Byalaget som ser till badplatsen med allt som kan ingå.