Räckhammaren Räckhammaren

Gravendals räckhammare har stått på denna plats sedan 1760 då den inrymdes i en byggnad benämd Stensmedjan. I samband med att bruket lades ned 1909 så revs så småningom byggnaden och hammaren fick under ett antal år stå under bar himmel. Dalarnas museum uppmärksammade detta och medverkade att en enkel byggnad skyddade hammaren. Under början av 1950-talet brann såväl byggnad som hammarens trädetaljer upp och resterna fick ligga orörda fram till 1985 när Hellsing Släktförening som till en hyllning av sina mästersmeder på bruket rekonstruerade hammaren till dagens skick. Den rekonstruerade hammaren invigdes 1988, en kostruktion som utfördes av Knut Hans Hansson Boda Rättvik.

Hammaren är numera inrymd i en knuttimrad byggnad och under årens lopp från 1988 har en del nya konstruktioner tillkommit. En Tyskhärd har uppförts med tillhörande bälg som efter något år försetts med repdrift. I mitten av 20 hundra talet har den 8,2 meter långa axeln ersatts med en nytillverkad, på grund av kraftiga rötangrepp.

Hammaren drivs idag med vattenkraft som får turbinhjulet att snurra som i fornstora dagar.

Hammaren visas under sommaren, se fliken program i vänstermenyn. Om Du klickar på bilden så förstoras den

 

Om Du klickar här så  öppnas Hellsing Släktförenings hemsida

Bertil o Artho sommaren 2012
Tyskhärden
Ulf och Börje Hellsing
Bertil o Börje framför tyskhärden
Skådespelare som framför ett sångspel i hammarhuset