Efter årsmötet 2 april 2022 fastställdes följande program inför sommaren.

Den 17 april uppstart möte för firande av 300 års jubileum för starten av Gravendals Bruk, (SE info under aktuellt) 

Den 26 maj föredrag av Jan Johansson klockan 15.00 i bygdegården. "Från obygd till industrisamhälle" Ingår i projektet Finnmarken 400 år.

Den 2 juli. Vi firar 300 årsjubiléum, Grave fick sitt tillstånd 13 december 1721. (Program kommer under aktuellt)

Den 13 juli, Gravendalsdag i Säfsenveckan. Bakarstuga, Smide och utställning, KnivmakarUlf  i 1848, Demonstration av hammaren, Kolbullar samt Kaffe mm i bygdegården.

Den 3 augusti Gravendals dag i Dan Anderssonveckan. Delar av det som redovisas för Gravendalsdagen, dock konsert med Annacari Stefan Jadling Ohlsson i bygdegården klockan 14.00.
Se även under aktuellt