Byalaget är sedan ett antal år godkänd som "Säker och Trygg Förening".

Ludvika kommun och Kultur o fritidsförvaltningen står bakom godkännande och gällande register över de föreningar som godkänts inom kommunen. www.ludvika.se

Byalaget har ett antal dokument som beskriver information och säkerhetsföreskrifter för de byggnader och aktiviteter som sker i Byalagets regi.

Här följer en förteckning över en del av de dokument som finns.

Policys för hammarvisning, klensmide, bakarstugan, dammsäkerhet, förbandsinfo, droger och olycksfall.

Här följer ett utdrag från policy olycksfall.

POLICY FÖR OLYCKSFALL.

Bifogat utdrag ur Vårdguiden upprättad av Stockholms Läns Landsting www.vardguiden.se

Guiden är ett stöd och hjälp om olyckan är framme. Klicka vidare till Sjukdomar och vård.

Byalaget har följande säkerhetsansvariga.

 
 1. Birgitta Gottfries-Dahlberg. Läkare

Gravendal 56 / Sätraängsvägen 11

770 10 Fredriksberg / 182 56 Danderyd

Tfn. 0591-40026 / 08-7530073                    e-post birgittagd@hotmail.com

Från 2011-06-03 finns även en hjärtstartare placerad i bygdegårdens källarvåning, mer information om detta kommer här.

 

INFORMATION OM VÅR HJÄRTSTARTARE.


Som de flesta vet så har vi genom Henry Gustavsson Krokom
som gåva fått en hjärtstartare eller som det officiellt heter Defibrillator.

I samband med Gravendals Samfällighets årsmöte 2011-06-03 anordnades som sista
punkt en utbildning av HLR (Hjärt – och - lungräddning) samt hur handhavandet
av hjärtstartaren går till.

Lennart Bertilsson pensionerad ambulanssjukskötare och ackrediterad utbildare i
ämnet, gav oss en lektion om HLR och hanteringen av hjärtstartare.  Till sin hjälp fanns ett antal dockor som
deltagarna fick träna på, samt en video som bland annat gav exempel på de
instruktioner som hjärtstataren ger när den appliceras på den som drabbas av
hjärtstillestånd.


Kortfattat fick vi information om följande.

 
 • Varje år avlider över 40000
       personer av hjärtsjukdomar.
 
 • 10000 personer drabbas i
       Sverige av plötsligt hjärtstopp. Av dessa startas behandling på 4000, av
       dessa överlever drygt 300.
 
 • Böra hjärt och
       lungräddning direkt och fortsätt tills hjälp kommer eller när hjärtstataren
       är på plats. I och med att man startar HLR så stängs klockan av. Varje minut
       som hjälpen uteblir innebär ett 10% tapp av möjligheten att rädda liv.
 
 • Några viktiga ord att
       lägga på minne är. SE, LYSSNA,
       KÄNN.
 
 • Bröstkorgskompressionen skall
       vara 100 per minut, man orkar kanske hålla på i 5 minuter, avlösning måste
       till och någon måste ringa 112. Här i Gravendal kan IVPA bilen (I väntan
       på ambulans) stationerad i Fredriksberg vara här på 5 – 7 minuter.
 
 • Känner Du behov av mer
       information så har vi en CD som beskriver hela förloppet, så tveka inte vi ställer upp och demonstrerar.

Hjärtstartaren är placerad i bygdegårdens källarvåning, det
centrala rummet där kopiatorn är placerad. En skylt upplyser i vilket väggskåp
hjärtstartaren är placerad, här finns även en blodtrycks manschett och ett stetoskop.

Varför bygdegårdens källarvåning? Alla som är medlemmar i
tvättstugeföreningen har nyckel till källarvåningen, alltså åtkomlig för större
delen av Gravendalsborna. Vid arrangemang kan hjärtstartaren tillfälligt
flyttas upp i bygdegården, men normalt är källarvåningen platsen.

Kontakta  Marianne Drougge tel 073 024 80 32 eller Veeta Witteman tel 0706656337 om Du behöver mer information eller hjälp.

 

Policyn upprättad 2011-06-03. Ersätter tidigare upprättad policy.

Vår lärare Lennart Bertilsson
Vi övar HLR
Vi övar även vi
Sören i full aktion med mun mot mun övning