BURHÖJDEN 10 BURHÖJDEN 10

TORPCIRKEL

I början av juni månad 2011 startade vi en torpcirkel, utgångspunkten är Mats Erikssons torpinventering samlad på en DVD, där beskrivning av inventerade torp finns liksom bilder och kartor.

I det följande skall vi försöka berätta om de torp som vi besökt.

I gruppen har ingått intresserade personer som bor eller har fritidshus här. En förhoppning är att cirkeln utvidgas med en "filmafton" i bygdegården där vi tittar på inspelat material som rör Säfsen och den verksamhet som bedrivits och delvis bedrivs.

 

Vid första träffen i bygdegården beslutade vi att Bastuhöjden skulle bli vårt första utflycktsmål. av olika anledningar så var vi enbart 3 personer som träffades den 29 juni. Oaktat detta så genomförde vi cirkelns ambition att besöka Bastuhöjden, övre torpen; som ligger på gränsen till Västmanland. Ingegärd och Nils Eriksson har gamla minnesbilder som delgavs mig, Bertil, under besöket.

Vi har gjort ytterligare 3 torpbesök 2011 och återkommer 2012.

 

Tyvärr så blev det inga torpbesök 2014. vi siktar på 2015.

3 juli 2013 fortsatte vi vår torpcirkel med att besöka Burhöjden.
Burhöjden 10
är Arne Nordahl och Viola Eriksson och övriga syskons barndomshem. Torpet är idag fritidshus och bebos av Urban Andersson med familj från Fredriksberg. Vi välkomnades av familjen Andersson som berättade kring de som bott här tidigare, främst på senare tid. Vi bjöds på kaffe och hade en trivsam samvaro med familjen Andersson.

 

Ett utdrag ur Mats Erikssons torpskiva följer.

Burhöjden

Även kallat Burhögden, Burhöjda. Namnet Bur kan komma av släkten Bur = Puuroinen
Torpet blev anlagt år 1732 av Gravendals bruk. Norra Burhöjden o Borgåsen ligger på en man 370 m över havet och Södra Burhöjden på en flack man 340 m över havet.
År 1744 anges två brukare vid Burhöjden. Den ene var Nils Gustavsson som bodde i ett nybygge med en stuga med spis, ett stall o foderhus, ett fä- och foderhus, en torkria, en hölada, en smedja och den odlade jorden var ej fullt ett tunnland åker. Den andre brukaren var Erik Hans änka /Annika Larsdotter/ med en rökstuga, en liten bod, ett fähus och den odlade jorden 1/3 tunnland åker o slog.
Enligt Gravendals bruks statistik fanns år 1830 tre åboer i Burhöjden, varav ett var skogvaktarboställe. De vinterfödde tillsammans 2 hästar, 7 kor och 27 småkreatur.
Boende, komm.: I de kyrkliga handlingarna förekommer att torpen finns under Burhöjden, Borgåsen, Fäbofallet och Orrberget

Burhöjden 9

Även kallat Södra Burhöjden
Torpet anlades 1732 och förstördes av vådeld år 1954. Enl förteckning år 1827 kunde torpet vinterföda en häst, 2 kor, 8 får o getter och bostället innehavare var skogvaktare Norman
Karta:
1803    Rågångskarta mot Hällefors, torpet inritat, Lantmäteriet i Falun
1860    Torpkarta, Lantmäteriet i Falun
1883    Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening
1907    Generalstabskartan, skala 1:100000
1920    Torpkarta skala 1:4000, Säfsnäs hembygdsförening
Foto:    Torpet år 1950, DVD-skiva
Status 2009: torpskylt, grundlämningar, öppen mark diam 40 m söder om torpet
Torpletingskarta med GPS-position: Burhöjden, Fäbofallet o Mörttjärn

Boende 1731-1954:
1946-1948: skogsarb John Anton Backlund f.1905 gm30 Jenny Margareta Nygren f.1903  ft Ludvika
1925-1948: skogsarb August Nordal f.1888 gm12 Julia Johanna Fagrell f.1877  ft Gravendal
1911-1924: kolare Karl Tillman f.1871 gm11 Johanna Matilda Hero f.1871 d.15  ft Orrberget
1875-1911: kolare Karl Tillman f.1871 gm97 Ida Matsson f.1876 d.11
1865-1930: kolare Petter Tillman f.1841 d.13 gm67 Stina Jansdotter f.1847 d.30
1870-1872: dräng Johan Jansson f.1845 gm71 Johanna Matilda Eriksdotter f.1852  ft Hösjöheden 
1866-1916: kolare Jan Petter Persson f.1820 d.75 gm47 Anna Stina Jonsdotter f.1821 d.16
1884-1912: kolare Nils Gustav Norman f.1823 d.12 gm59 Anna Lena Hansdotter f.1820 d.06 1823-1855: kolare Nils Gustav Norman f.1823 gm51 Johanna Karlsdotter f.1830  se Bastuhöjden
1840-1886: kolare Jonas Vilhelm Norman f.1840 gm61 Karolina Karlsdotter f.1838  ft Hökhöjden
1829-1858: kolare Karl Karlsson f.1827 gm57 Johanna Matilda Norman f.1829  ft Svärdsjö
1816-1842: dräng Georg Otto Norman f.1816 gm40 Anna Katrina Jansdotter f.1818  ft Myrhöjden
1814-1881: skogv Jonas Olsson Norman f.1788 d.60 gm15 Engelborg Buler f.1797 d.81
1805-1808: dräng Nils Buler f.1770 gm Maja Eriksdotter f.1769  ft Gåsborn
1788-1828: skräddare Olov Buler f.1761 d.28 gm89 Katarina Bäckman f.1753 d.14
1759-1794: skräddare Per Andersson Berg f.1740 gm81 Anna Jonsdotter f.1757  ft Säfsbyn
1731-1752: nybyggare Nils Gustavsson f.1709 gm31 Margareta Hansdotter f.1702  ft Fellingsbro

 

Burhöjden 10
Även kallat Norra Burhöjden
Anlagt år 1732. Enl förteckning år 1827 kunde torpet vinterföda en häst, 5 kor, 2 ungnöt, 14 får o getter och den årliga torpskatten var 38 storstigar kol på kolbotten
Torpet har ett högt och fint läge.
Torpsyn:
1958    Torpsyn nr 2504, Säfsnäs hembygdsförening
Karta:
1803    Rågångskarta mot Hällefors, torpet inritat, Lantmäteriet i Falun
1860    Torpkarta, Lantmäteriet i Falun
1883    Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening
1907    Generalstabskartan, skala 1:100000
1920    Torpkarta skala 1:4000, Säfsnäs hembygdsförening
Foto:    Torpet år 1905 med 15 personer, DVD-skiva

            Torpet år 1916 med fam Lind, DVD-skiva

            Torpet ca 1920 med 11 personer, DVD-skiva
Status 2009: ingen torpskylt, fritidshus
Torpletingskarta med GPS-position: Burhöjden, Fäbofallet o Mörttjärn
Boende 1725-2009:
2009: fritidshus
1949-1958: stabbläggare Arne Källman f.1919 gm42 Margit Gillberg f.1921
149-1950: skogsarb Josef Jan Joohar f.1920  o hush Agnes Linnea Bäckström f.1914
1948-1949: skogsarb Isakki Berghald f.1904  ft Avesta
1936-1946: skogsarb Ivar Nordahl f.1915 gm36 Hildegard Hök f.1914  ft Gravendal
1917-1935: arrendator Viktor Forsberg f.1887 gm13 Nanna Josefina Jonsson f.1886 d.33  ft Ljusnarsberg
1900-1920: kolare Gustav Lind f.1860 gm81 Matilda Persson f.1859  ft Ljusnarsberg
1886-1900: kolare Per Johan Persson f.1859 gm80 Johanna Resare f.1855  ft Lövsjöhöjden
1766-1774: dagkarl Johan Danielsson f.1734 gm60 Katarina Jonsdotter f.1720  ft Hjulsjö
1760-1794: dagkarl Sven Lukasson f.1753 gm92 Kerstin Svensdotter f.1760  ft Mörttjärn
1825-1866: kolare Erik Eriksson f.1825 gm53 Johanna Bjesse f.1828  ft Kvarnberget
1791-1866: kolare Erik Jansson f.1791 d.46 gm15 Lena Eriksdotter f.1794  ft Kvarnberget
1791-1823: dräng Jan Jansson f.1761 d.16 gm90 Anna Eriksdotter f.1756
1765-1797: kolare Petter Björnsson f.1720 d.97 gm50 Karin Eriksdotter f.1727 d.97
1744-1786: änkan Annika Larsdotter f.1699 d.86  gm27 Erik Hansson d.36

Burhöjden 1
Även kallat Borgåsen, Bergåsen
Ett mindre torp byggt av Gravendals bruk som kunde vinterföda 2 kor och 8 småkreatur. Blev tidigt öde och torpets hus revs i början av 1900-talet. Skog är planterad på torpet.
Karta:
1883    Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening
1907    Generalstabskartan, skala 1:10000
1920    Karta skala 1:4000, ägorna hör till Burhöjden 10, Säfsnäs hembygdsförening
Foto:    Grundlämning med torpskylt 2004, DVD-skiva
Status 2009: torpskylt, grundlämningar, granskog
Torpletingskarta med GPS-position: Burhöjden, Fäbofallet o Mörttjärn
Boende 1825-1897:
1889-1897: dagkarl Erik Eriksson f.1862 gm89 Emma Jansson f.1860  ft Gravendal
1863-1888: dagkarl August Jansson f.1863 gm86 Hilda Charlotta Nilsdotter f.1856  ft Myrhöjden
1851-1897: dagkarl Jan Hansson f.1815 d.89 gm49 Klara-Lena Jansdotter f.1826  ft Gravendal
1825-1860: änkan Stina Henriksdotter f.1780 d.60   gm07 Petter Jansson d.21

 

 

Bastuhöjden 7

Även kallat Badstuguhöjden, Bastuhöjda, Badstuhöjden, Bastuhögden, Bastuguhögden, Bastuberget

Torpstället blev upptaget år 1681 av Måns Larsson och därefter använde Mats Zachrisson stället som fäbod. Gravendals bruk tog upp ett nybygge på 1730-talet för sin torpare.

Torpet vinterfödde 4 kor och en häst. Torpet ligger högt med många, långa branta backar, på gränsen till Hällefors. Den gamla landsvägen och förbindelsen med Värmland gick förbi detta torp och enligt hörsägen transporterades stångjärnet den här vägen, främst då sommartid. Nära torpet finns en torkria märkt med årtalet 1879 och en magisk femudding till skydd för den värdefulla säden. Rian är i dåligt skick. Jordbruket har upphört.

Karta:

1696 Gränskarta Värmland – Dalarna, Badstugutorpet

1769 Sjölins karta, Bastuhöjden, Lantmäteriet i Falun

1803 Rågångskarta mot Hällefors, torpet inritat, Lantmäteriet i Falun

1821 Torpkarta, Lantmäteriet i Falun

1862 Torpkarta, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

1920 Torpkarta skala 1:4000, Säfsnäs hembygdsförening

Foto: Torpet år 1960, DVD-skiva

Torpet år 1997, DVD-skiva

Torpet år 1925 med Hilma Karlsson, Finnmarken 2007/2

Status 2009: ingen torpskylt, fritidshus

Torpletingskarta med GPS-postion: Bastuhöjden

Boende 1680-2009:

2009: fritidshus

1942-1955: skogsarb Knut Larsson f.1901 gm34 Alice Robertsson f.1905 ft Mörttjärn

1938-1940: skogsarb Karl Rundkvist f.1905 gm33 Tyra Ingeborg Engman f.1911 ft Färnebo

1933-1940: skogsarb Karl August Persson f.1879 gm01 Anna Jönsson f.1882 d.37 ft Ö Fågelvik

1911-1931: torpare Simon Andersson f.1888 gm11 Hilma Karlsson f.1887 ft Hällefors

1889-1920: kolare Johan Edvard Larsson f.1889 gm11 Frida Matilda Lind f.1893 ft Ljusnarsberg

1879-1917: kolare Trondes Lars Larsson f.1859 d.11 gm81 Johanna Vallin f.1858 ft Gravendal

1828-1868: dräng Lars Persson f.1828 ft Långmossen

1821-1853: dräng Petter Persson Liten f.1821 gm50 Anna Maria Svensdotter f.1823 ft Mörttjärn

1788-1854: soldat Petter Persson Stor f.1788 gm18 Anna Larsdotter f.1794 ft Långmossen

1764-1848: kolare Petter Persson f.1760 d.42 gm Stina Jonsdotter f.1766 d.48

1756-1809: skräddare Petter Eriksson f.1728 d.91 gm55 Eva Henriksdotter f.1733 d.09

1742-1765: kolare Nils Hansson Tillman f.1736 gm61 Lena Persdotter f.1742 ft Gravendal

1738-1765: kolare Per Börjesson f.1711 d.62 gm39 Maria Jonsdotter f.1714 ft Eskilsberget

1699-1738: fäbod under Mats Zachrisson f.1679

1690-1699: torpäg Lars Matsson f.1652 gm88 Maria Persdotter f.1665 ft Drafsen

1680-1692: torpäg Måns Larsson f.1645 d.86 gm76 Britta Persdotter f.1646 ft Klubbfallet

Bastuhöjden 8

Gård utan jordbruk och uppförd som bostad för skogsarbetare.

Karta:

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

1920 Torpkarta skala 1:4000, Säfsnäs hembygdsförening

Foto: Torpet år 1952, DVD-skiva

Torpet år 2003, DVD-skiva

Status 2009: ingen torpskylt, förfallet fritidshus

Torpletingskarta med GPS-postion: Bastuhöjden

Boende 1860-1970:

1970-talet : fritidshus

1956-1960: skogsarb Karl Olov Karlsson f.1920

1929-1950: skogsarb Gustav Gustavsson f.1891

1920-1940: skogsarb Gustav Ragnar Andersson f.1903 d.40

1869-1917: hush Edla Vallin f.1869 ft Gravendal

1865-1917: skomakare Johan Edvard Vallin f.1865 ft Gravendal

1862-1909: kolare Anders Vallin f.1826 d.09 gm57 Anna Stina Jansdotter f.1832 d.04

Bastuhöjden, ej plac

1885-1891: dagkarl Jan Mört f.1825 gm55 Lovisa Perlström f.1827 ft Gravendal

1865-1867: dagkarl Jonas Jonsson f.1841 gm65 Lisa Gustava Jansdotter f.1844 ft Drafsen

 

En strid om torpet som anlades på 1690-talet var det var beläget, Dalarna eller Västmanland, avgjordes av Landshövdingen i Falun till Dalarnas och fördel för Mattson från Skifsen. Om detta kan Nils Eriksson berätta.

 

Den 6 juli så begav vi oss på en utflykt till Mörthöjden.

Mörthöjden är hemstället för nämndeman Lars Gustav Mejer f.1750 d.22 gm80 Britta Gustavsdotter f.1756 d.42 som är anfader till Inger Meijer Station Gravendal. Förutom nämndeman var Lars Gustav bruksskogvaktare och skrivare på Strömsdals bruk. det ursprungliga huset rivet, liksom övriga hus som fanns i omgivningen. Kvar finns en gammal vägg från den rivna ladugården som gjorts om till vindskydd och en nyuppförd byggnad på den gamla husgrunden. En inrasad jordkällare samt rester av en lada finns kvar. Det är Meijer Släktförening som har ett kontrakt på på del av mark och som byggt upp det som finns idag.

 

På Mats Erikssons DVD finns följande beskrivning.

 

Mörthöjden

Även kallat Mörthögden, Mörtåhs

Mörthöjden blev anlagt av Gravendals bruk år 1725 och ligger på en sydsluttande lid 370 m över havet.

År 1744 fanns ett torp i Mörthöjden. Torparen hette Per Olsson Bonde och hade en gammal rökstuga, ett fähus, en liten bod, ett foderhus och odlad jord 1/7 tunnland åker och slog.

Enligt Gravendals bruks statistik fanns år 1830 tre åboer som tillsammans vinterfödde 4 hästar, 10 kor och 40 småkreatur.

K E Forslund skrev år 1925: och Mörthöjden i öster; med två gårdar.. om Lisa Jansson f.1845 i Strömsdal, en silverhårig gumma som flätade välgjorda skor, knivslidor mm

Mörthöjden 61

Även kallat Meijers torp, Mörttjärnshöjden

Torpet är anlagt 1725. År 1780 köpte Lars Gustav Mejer och hans hustru Britta Gustavsdotter torpet. Efter hans död 1822 delades torpet av sönerna Jan och Lars Mejer som bodde i två nära liggande bostadshus. År 1831 resp 1833 sålde bröderna sina torp till bruket för 1000 riksdaler vardera men släkten Mejer fortsatte att bo kvar. Ett av bostadshusen brann ned i november 1875. Torpet har bebotts av släkten Mejer /Meijer/ sedan 1780 Torpet kunde vinterföda 3-4 kor och 2 hästar. Torpet rivet på 1950-talet.

Karta:

1769 Sjölins karta, Mörthöjden, Lantmäteriet i Falun

1860 Torpkarta, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

1920 Torpkarta, skala 1:4000, Säfsnäs hembygdsförening

Foto: Torpet år 1951, DVD-skivan

Torpet år 1930, DVD-skivan

Status 2009: torpskylt, grundlämningar, rastkoja, öppen äng 75x25 m

Torpletingskarta med GPS-position: Mörthöjden

Boende 1725-1960:

1950-talet : tillfälliga arrendatorer

1873-1951: kolare Johan Mejer f.1873 o hush Leontina Karlsson f.1893 ft Järphöjden

1902-1903: div arb Frans Edvard Eriksson f.1880 gm02 Albertina Mejer f.1881 ft Hökfallet

1837-1899: kolare Lars Johan Mejer f.1837 gm62 Johanna Nilsdotter f.1840 d.81 ft Smaltjärnshöjden

1832-1865: dagkarl Erik Andersson f.1831 gm57 Maja Gustava Mejer f.1832 ft Bråthöjden

1827-1925: kolare Lars Edvin Mejer f.1827 d.11 gm72 Johanna Jansdotter f.1843 d.25

1794-1868: kolare Jan Mejer f.1794 d.68 gm17 Anna Stina Persdotter f.1797 d.44

1797-1875: hem äg Lars Mejer f.1797 d.75 gm21 Maja Jansdotter f.1801 d.72

1779-1842: nämndeman Lars Mejer f.1750 d.22 gm80 Britta Gustavsdotter f.1756 d.42

1777-1794: skräddare Per Olsson Hedman f.1731 gm77 Elisabet Persdotter f.1721 ft Lejen

1766-1776: skräddare Per Olsson Hedman f.1731 gm60 Margareta Jansdotter f.1732 d.75

1766-1768: soldat Jan Jonsson Dahlman f.1737 gt Bråthöjden

1766-1768: änkl Jonas Svensson f.1706 gm27 Anna Persdotter d.62 ft Lövkullen

1763-1766: kolare Johan Henriksson f.1725 gm55 Kristina Larsdotter f.1735 ft Strömsdal

1739-1749: kolare Per Olsson Norrman f.1720 gm43 Ingrid Jönsdotter f.1720 ft Nackarberg

1725-1740: nybyggare Mats Samuelsson f.1705 gm25 Anna Persdotter f.1706

Mörthöjden 62

Även kallat Lisfallet.

Under senare delen av 1800-talet tillkom ett litet torpställe kallat Lisfallet. Ligger på en sydsluttande man. Övergavs 1920 och revs 1950

Karta:

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Torpet år 1918 med fam Karlsson framför huset, DVD-skivan

Status 2009: torpskylt, grundlämningar, odlingsrösen

Torpletingskarta med GPS-position: Mörthöjden

Boende 1870-1920:

1918-1920: skogsarb Karl Karlsson f.1888 gm12 Vilma Larsson f.1893 d.19 ft Torrakbacken

1894-1917: skogsarb Elias Jansson f.1839 d.05 gm80 Lisa Johanna Jansdotter f.1845 ft Tyfors

1875-1906: kolare August Mejer f.1829 d.06

Mörthöjden 63-1

Torpet blev anlagt 1740. Ligger på en sydsluttande man. I slutet av 1800-talet slogs det samman med torp 63-2. Torpen revs 1947.

År 1744 bodde Erik Persson här. Han hade en ny stuga, ett lider under samma taklag, en rökstuga med kammare och förbygge, en torkstuga, en källare, en murad brunn, två hopbyggda bodar, ett gammalt kokhus, ett stall med skulle och foderhus, en liten bod med sädesbinge, en torkria, en klensmedja, fähus och foderrum jämte tillhörande gethus; den odlade jorden var 1 1/3 tunnland åker, hustomt samt slog.

Karta:

1860 Torpkarta, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Grundlämning m torpskylt år 2004, DVD-skiva

Status 2009: ingen torpskylt, grundlämningar, öppen mark 10x50 m i sydsluttningen från torpgrunden

Torpletingskarta med GPS-position: Mörthöjden

Boende 1740-1947:

1940-talet : förläggning för timmerkörare

1869-1929: arrend Vilhelm Nord f.1869 d.29

1878-1898: kolare Jan Erik Persson f.1852 gm78 Anna Lisa Jansdotter f.1857 ft Palahöjden

1829-1892: kolare Johannes Jakobsson f.1824 d.78 gm56 Maja Stina Glad f.1835 ft Aspåsen

1829-1872: kolare Jakob Olsson f.1798 d.72 gm24 Maja Lisa Jansdotter f.1796

1823-1829: kolare Göran Karlsson f.1789 gm22 Karin Persdotter f.1796 ft Holmsjöhöjden

1817-1822: kolare Göran Mejer f.1782 gm10 Karin Matsdotter f.1785 ft Gällinge

1780-1817: kolare Jan Eriksson Mört f.1780 gm99 Stina Persdotter f.1777 ft Hällefors

1783-1817: kolare Erik Persson f.1715 d.99 gm83 Britta Jansdotter f.1755 ft Hällefors

1740-1782: kolare Erik Persson f.1715 gm38 Anna Svensdotter f.1712 d.81

Mörthöjden 63-2

Torpet blev anlagt 1780. Ligger på samma sydsluttande man som 63-1. I slutet av 1800-talet slogs det samman med torp 63-1. Torpet 63-2 kunde vinterföda 3-4 kor och en häst

Karta:

1860 Torpkarta, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

Foto: saknas

Status 2009: ingen torpskylt, grundlämningar, både 63-1 och 63-2 ligger på en öppen mark 75 x 30 m

Torpletingskarta med GPS-position: Mörthöjden

Boende 1760-1947:

1940-talet: förläggning för timmerkörare

1871-1930: kolare Jan Hansson Nord f.1842 d.16 gm66 Anna Erika Persdotter f.1847 ft Dunderberget

1865-1875: dagkarl Per Gustav Eriksson f.1819 gm48 Anna Stina Mejer f.1820 ft Bråthöjden

1845-1874: kolare Karl Svensson Glad f.1845 gm68 Sofia Karolina Jansdotter f.1841 ft Aspberget

1850-1880: kolare Sven Glad f.1810 d.80 gm50 Stina Knutsdotter f.1815 d.67

1837-1849: kolare Sven Glad f.1810 gm35 Anna Lisa Henriksdotter f.1816 d.48

1791-1833: kolare Jan Persson f.1791 gm21 Katarina Karlsdotter f.1795 ft Torrsundsfallet

1796-1837: kolare Petter Jansson Bjesse f.1757 d.37 gm96 Karin Matsdotter f.1752 d.27

1760-1796: kolare Petter Jansson Bjesse f.1757 gm86 Stina Kristoffersdotter f.1752 d.96

1760-1803: kolare Jan Eriksson Bjesse f.1731 d.91 gm54 Ingrid Jonsdotter f.1723 d.03

 

Den 2 augusti åkte vi till Resarudden.

Resarudden som på Torpinveteringen heter Mörtjärn. Resarudden var ett gammalt soldattorp som byggdes om till fritidsbostad av Ivar och Hildegard Nordahl, föräldrar till bland annat Viola och Arne. Idag är det Viola och sambo Erik som är herrar på täppan. Rester finns av den ursprungliga bebyggelsen och inte minst den ovanliggande grusbanken, en rest från istiden, som följer Skärsjön fram till Drafsviken. Åsen fungerade som en vandringsstig och var förmodligen kyrkväg som till slut ledde fram till Säfsnäs kyrka. Idag åker vi bil och väntar på Erik som ror oss över till Resarudden.

 

Mats Erikssons DVD har följande beskrivning av Mörttjärn.

 

Mörttjärn

De båda torpen vid Mörttjärn, Resarudden och Mörttjärnsudden blev anlagda av Gravendals bruk år 1747 och har ett sjöläge 320 m över havet

Enligt Gravendals bruks statistik fanns år 1830 två åboer, varav ett var soldattorp, som tillsammans vinterfödde 3 kor och 12 småkreatur.

K E Forslund skrev år 1925: Skärsjön, till formen en spetsvinklig triangel med bred bas i söder från Resarudden i väster med en gård .. Strax sör om sjön ligga Mörttjärn med en gård

Boende, komm.: Boende 1747-90 bör i kyrkböckerna finnas under Gravendal

Mörttjärn 10

Även kallat Mörttjärnsudden, Resarudden, Mörtåstorpet

Torpet låg invid Skärsjöns västra strand intill sundet mot Mörttjärn. Detta soldatboställe blev anlagt år 1747 och kunde knappt vinterföda en ko, blev tidigt öde och gårdens hus revs omkring 1920. Nu ligger ett fritidshus strax söder om det gamla torpstället.

Karta:

1769 Sjölins karta, Mörtåstorpet, Lantmäteriet i Falun

1803 Rågångskarta mot Hällefors, torpet inritat, Lantmäteriet i Falun

1822 Torpkarta, Resarudden, Lantmäteriet i Falun

1860 Torpkarta, Resarudden, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: saknas

Status 2009: torpskylt bland granarna, grundlämningar, ligger helt nära lilla långa åsen

Torpletingskarta med GPS-position: Burhöjden, Fäbofallet o Mörttjärn

Boende 1747-1920:

1885-1906: kolare Johan Scherp f.1820 d.06 gm Maria Olsdotter f.1816 d.92

1883-1884: kolare Per Johan Persson f.1859 gm80 Johanna Resare f.1855 ft Skifsen

1855-1883: sågare Petrus Resare f.1851 gm76 Matilda Karlsdotter f.1856 ft Seghöjden

1815-1852: dräng Petter Resare f.1815 gm47 Stina Persdotter f.1824 ft Kvarnberget

1844-1887: dagkarl Anders Persson Resare f.1811 d.82 gm Maria Vilhelmsdotter f.1802 d.87

1815-1841: dräng Jan Resare f.1807 gm31 Lena Gustavsdotter f.1810 ft Skifsen

1822-1824: änkan Stina Henriksdotter f.1780 gm07 Petter Jansson d.21 ft Burhöjden

1815-1835: soldat Mats Larsson Borg f.1762 gm89 Lisa Larsdotter f.1756

1815-1868: kyrkvaktare o korpral Per Resare f.1782 d.65 gm06 Greta Jansdotter f.1775 d.68

1795-1819: soldat Mats Zachrisson Resare f.1762 d.19 gm92 Stina Tomasdotter f.1767 ft Hösjöheden

1790-1795: kolare Lars Olsson f.1736 d.93 gm78 Anna Olsdotter f.1749 d.95

Mörttjärn 12

Även kallat Mörttjärnshöjden

Detta dagkarlstorp blev anlagt år 1737 på en östsluttande lid och har ett vackert läge invid Mörttjärn. Jordbruket medgav hållande av 2-3 kor och 7 småkreatur

Karta:

1803 Rågångskarta mot Hällefors, torpet inritat, Lantmäteriet i Falun

1860 Torpkarta, Mörtkärn, Lantmäteriet i Falun

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Torpet år 2001, DVD-skivan

Status 2009: ingen torpskylt, fritidshus

Torpletingskarta med GPS-position: Burhöjden, Fäbofallet o Mörttjärn

Boende 1747-2009:

2009: fritidshus

1957-1975: skogsarb Knut Larsson f.1901 gm Alice Robertsson f.1905

1942-1954: arrend Ernst Valler f.1899 gm24 Fanny Fagrell f.1904

1938-1940: skogsarb Eugen Karlsson f.1904 gm27 Elsa Vilhelmina Andersson f.1908 ft Nikolai fs i Örebro

1937-1941: skogsarb Einar Andersson f.1906 ft Rämmen

1928-1937: skogsarb Karl Erik Vestholm f.1902 gm28 Edit Helena Tillman f.1905 ft Gravendal

1926-1927: snickare Ernst Johansson f.1883 gm22 Augusta Enskina Hök f.1884 ft Kristinehamn

1883-1928: skogsarb Karl Hök f.1856 d.27 gm81 Augusta Larsson f.1854 ft Tybyn

1858-1894: dagkarl Erik Jansson Hök f.1812 d.82 gm36 Lena Stina Larsdotter f.1812 d.94

1865-1883: dagkarl Petter Larsson f.1831 d.83 gm62 Johanna Hök f.1842 d.83

1853-1858: dagkarl Petter Persson Liten f.1821 gm50 Anna Maria Svensdotter f.1823 ft Långmossen

1845-1875: dagkarl Karl Erik Persson f.1810 d.75 gm37 Greta Lisa Mejer f.1791 d.55

1819-1850: dräng Lars Petter Jonsson Mejer f.1823 gm44 Johanna Svensdotter f.1819 ft Hösjöberget

1834-1838: dagkarl Nils Tillman f.1807 gm28 Stina Kajsa Jonsdotter f.1807 d.38 ft Udden

1827-1830: dräng Jan Matsson f.1794 gm27 Stina Olsdotter f.1785

1794-1865: dagkarl Sven Nilsson f.1794 d.29 gm Anna Nilsdotter f.1793

1782-1822: dagkarl Nils Lukasson f.1752 d.22 gm92 Kerstin Svensdotter f.1760 d.17

1782-1799: änkl Sven Börjesson f.1726 d.99 gm54 Maria Larsdotter d.81

 

Den 20 september besökte vi Långmossen.

På en dålig, söderkörd väg av timmerbilar åkte vi upp till Långmossen. Första anhalte var de två torpen som legat högst upp, för att sedan åkka till torpet som kallas Israels, även om den sista arrendatorn hette Emil Karlsson. Vid de två övre torpen kan noteras att Herbert och Aina Resare var de sista arrendatorerna innan en vådeld ödelade torpet. Den adra arrendatorn i övre torpet var Lars Johan Meijer, en släkting till Inger, han var den siste arrendatorn på detta torp fram till 1940. Vi letade på skyltarna som visdae torpens belägenhet, trots att granarna gjorde sitt bästa att dölja dessa. Vi för vidare till Israels, även det en svår bit för en tvåhjulsdriven bil. Sista backen blev det stopp för Bertil, men Arne kom upp. Sista biten blev det en blöt promenad innan vi kom fram till resterna av torpet.

 

Enligt Mats Erikssons DVD så såg det ut så här en gång i tiden.

 

Långmossen

Även kallat Långmåsen.

Långmossen blev anlagt av Gravendals bruk år 1721 och ligger på en man 330 m över havet.

År 1744 fanns här följande 4 brukare: Johan Torstensson, Per Tysk, Hans Hansson och Anders Andersson. Per Jonsson Tysk hade en stuga med välinredd kammare, två bodar med en sädeslår, ett stall och foderhus med lider, ett gammalt fähus, ett gammalt foderhus, ett gammalt lider med 3 väggar, en tröskria, en källare, ett torkhus, en ny klensmedja, en brunn, odlad jord 1 ¾ tunnland åker, hustomt, kålgård och slog.

Enligt Gravendals bruks statistik fanns år 1830 tre åboer i Långmossen som vinterfödde 2 hästar, 12 kor och 28 småkreatur.

Långmossen 2

Torpet anlagt med hjälp av Gravendals bruk år 1721. Endast grundlämningar återstår efter en vådeld som drabbade torpet 1944. Torpet kunde vinterföda 4 kor och en häst.

Karta:

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Arbetsbod vid torpet år 2003, DVD-skivan

Status 2009: torpskylt, grundlämningar, en arbetsbod för huggare står kvar

Torpletingskarta med GPS-position: Långmossen

Boende 1721-1944:

1938-1944: arrend Herbert Resare f.1910 gm34 Aina Larsson f.1912 ft Gravendal

1925-1938: arrend Gottfrid Johansson f.1892 gm14 Hanna Larsson f.1892 ft Älgsjöhöjden

1875-1925: kolare Johan Eriksson f.1868 gm98 Lovisa Matsson f.1871 ft Säfsbyn

1878-1915: kolare Johan Jansson f.1840 d.15 gm69 Kristina Karlsdotter f.1850 d.03

1865-1878: kolare Anders Höjer f.1830 gm60 Anna Maria Tomasdotter f.1832 ft N Amerika 1831-1865: kolare Petrus Jonsson f.1831 gm65 Eva Matsdotter f.1829 ft Västerfärnebo

1798-1885: kolare Jonas Hansson f.1798 d.85 gm31 Lisa Persdotter f.1796 d.74

1803-1829: kolare Hans Jonsson Tysk f.1755 d.29 gm03 Katarina Larsdotter f.1760 d.13

1755-1802: kolare Hans Jonsson Tysk f.1755 gm83 Anna Holm f.1761 d.02

1825-1834: dagkarl Jakob Helsing f.1782 gm05 Maja Henriksdotter f.1779

1728-1755: dräng Olov Persson Tysk f.1728 gm50 Annika Göransdotter f.1721 ft Råberget

1727-1800: nämndeman Jon Persson Tysk f.1726 d.88 gm52 Agneta Hansdotter f.1729 d.00

1724-1751: dräng Jakob Persson f.1724 gm49 Lena Eriksdotter f.1730 ft Lejen

1721-1755: kolare Per Jonsson Tysk f.1688 d.49 gm16 Elin Jakobsdotter f.1684 d.55

Långmossen 3

Torpet anlagt med hjälp av Gravendals bruk år 1721 och rivet 1948. Tillhörande jordbruk kunde vinterföda 4 kor samt en häst. Hans Hansson och Katarina Bryngelsdotter kom till Gravendal år 1721 och anlade torpet Långmossen. Båda tjänade hos patron Grave.

Karta:

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Torpet år 1950, DVD-skivan GK

Status 2009: torpskylt, grundlämningar

Torpletingskarta med GPS-position: Långmossen

Boende 1721-1946:

1945-1946: skogsarb Erik Johan Folke Viklund f.1918 gm44 Anna Sundkvist f.1920 ft Grytnäs

1918-1940: siste arrend Lars Johan Mejer f.1883 gm12 Matilda Björn f.1890 ft Gravendal

1878-1918: kolare Karl Johan Johansson f.1872 gm05 Hanna Jansson f.1871 ft Hällefors

1836-1920: kolare Erik Jansson f.1836 d.07 gm64 Stina Maja Scherp f.1843 d.20

1799-1861: kolare Johan Hansson f.1799 d.61 gm23 Maja Eriksdotter f.1795 d.57

1762-1838: kolare Hans Nilsson f.1762 d.38 gm90 Lena Larsdotter f.1767 d.38

1766-1809: smed Johan Andersson Holm f.1725 d.09 gm47 Margareta Nilsdotter f.1725 d.94

1734-1808: kolare Nils Hansson f.1734 d.04 gm61 Maria Eriksdotter f.1734 d.08

1747-1753: dräng Anders Andersson f.1724 gm47 Annika Hansdotter f.1726 ft Ljusnarsberg

1721-1768: kolare Stor-Hans Hansson f.1681 d.67 gm21 Katarina Bryngelsdotter f.1698 d.68

Långmossen 4

Även kallat Israels

Torpet kunde enligt förteckning 1830 vinterföda 3 kor, 6 får o getter och den årliga
torpskatten var 50 1/2 dagsverken, hälften på vintern och hälften på sommaren. Gårdshusen stod kvar och uthyrdes till sommarbostad fram till år 1989 då gården revs.

Karta:

1883 Sockenkarta Larsson, skala 1:40000, Säfsnäs hembygdsförening

1907 Generalstabskartan, skala 1:100000

Foto: Torpet år 1950, DVD-skivan GK

Torpet år 1950, DVD-skivan GK

Status 2009: torpskylt, grundlämningar, rester av lada, lönnträd, ängsmark diam 50 m

Torpletingskarta med GPS-position: Långmossen

Boende 1740-1989:

-1989: fritidshus

1944-1946: gruvarb Emil Karlsson f.1909 gm Elsa Andersson f.1904 ft Gravendal

1936-1944: siste arrend Klas Lundberg f.1909 gm30 Märta Andersson f.1907 ft Tillmansåsen i Gravendal

1873-1936: skogsarb August Israelsson f.1873 ft Gravendal

1911-1936: hush Amanda Svensson f.1878 ft Gravendal

1868-1918: kolare Israel Persson f.1833 d.18 gm65 Lovisa Markusdotter f.1837 d.94

1880-1925: järnvägsarb Johan Israelsson f.1880 ft Tyfors

1858-1873: kolare Petter Persson Liten f.1821 d.68 gm50 Anna Maria Svensdotter f.1823 d.73

1830-1858: skogv Jonas Nilsson Bern f.1797 gm23 Stina Nilsdotter f.1795 ft Hösjöheden

1855-1874: lantvärnist Petter Persson Stor f.1788 d.68 gm Anna Larsdotter f.1794 d.74

1798-1854: kolare Jonas Hansson f.1798 gm31 Lisa Persdotter f.1796 se Långmossen

1788-1829: dagkarl Anders Holm f.1788 d.29 gm20 Lisa Persdotter f.1796

1775-1834: smed Anders Jansson Holm f.1748 d.27 gm75 Katarina Jansdotter f.1757

1763-1775: dräng Johan Hansson f.1723 gm63 Lisa Jansdotter f.1730 ft Seghöjden

1748-1762: kolare Erik Nilsson f.1716 gm45 Anna Andersdotter f.1717 ft Gåsborn

1722-1750: nybyggare Johan Torstensson f.1698 d.45 gm24 Maria Olsdotter f.1698 ft Strömsdal

 

 

Bastuhöjden 7
Dasset
Bastuhöjden 8
Det nyuppförda Mörthöjdshuset
Arne,Ann-Britt,Viola och Erik på väg till 2013 års första torpcirkelutflykt
Vindskydd Mörthöjden
Resarudden Ann-Britt o Arne
Gun-Britt, Marianne, Ingegärd, Nils, Erik, Viola
Grusås från istiden
Långmossen
Här bodde Resare
Israels