Bygdegården Bygdegården

Du kan vandra på egen hand och titta på bruket men......

Byalaget har anlagt fyra (4) vandringsleder där 3 av dem utgår från bygdegården, information och kartor finns i de lådor som finns på uppsatt på fristående informationstavla. en av lederna, vattnets väg, startar vid Skärsjön.

 

Generellt så klickar Du på bilderna för ett större format.

 

 

 

 

 

 

Tvätt och omklädningsbyggnad Tvätt och omklädningsbyggnad

Lederna är.

  1. Bruksrundan som går runt kvarvarande bruksbyggnader.

Tvätt och omklädningsbyggnaden är den enda kvarvarande byggnaden från valsverket som byggdes på 1880-talet och var placerad bakom bygdegården. Jämte byggnaden finns en kolryss uppställd under ett skyddande tak. Kolryssar anvädes för att frakta kolet från milorna till kolhusen. Dessa hus var största byggnadena kring hammarbyggnaderna. När Du vandrar vidare uppför rundan så låg ett stort kolhus uppe till höger, men allt är borta.

Efter bruksnedläggelsen 1909 så fungerade valsverksbyggnaden som järnvägsverkstad tills en brand ödelade byggnade i mitten av 1930-talet.

I övrigt så passerar Du räckhammaren, 1848:an, Labbi, hammardammen och kraftstationen från 1907.

Mer information och karta hittar Du i låorna på skylten vid bygdegården.

Valsverk/Järnvägsverkstad
Vattentaget. Vattentaget.

2.  Järnvägsrundan. 

Börjar efter landsvägen där Du passerar gamla Brukshandeln, den flyttade och omgjorda kvarnen till bostadshus, men ser även en ny byggnad på den gamla kvarngrunden. Två arbetarbostäder samt brukets älsta hus, innan Du ser stationshuset. Om du går till höger kommer Du till resterna av vändskivan där loken vändes om behov fanns. Rundan fortsätter till vänster framför stationen och Du passerar "Vattnentagshuset", här fylldes ångloken med vatten och kol. Det gamla kolhuset som var tillbyggt till kvarvarande hus är rivet. Den bit av järnvägen som leder mot bygdegården var infarten till järnvägsverkstaden (ursprungliga valsverket) Efter denna bandel ser Du även platsen för Skoggshyddan, brukets första "bygdegård". 

Mer information och karta hittar Du i låorna på skylten vid bygdegården.

 

3.  Gravelunken

Följer Du stigen som börjar när Du gått över platsen där valsverket en gång låg bakom bygdegården så kommer Du till en kallkälla som kallas "Patronkällan".

Enligt sägen så besökte Sebastian Grave källan för att dricka av det kalla klara och goda vattnet.

En gång när Grave kom till källan låg Rikmats, en man från grannbyn Drafsen och sköt på Grave. Han klarade sig helskinnad, men rusade av naturliga skäl bort frå källan innan Rikmats hann ladda om. Till saken hör att Rikmats lånat ut ett antal silverpenningar och samtidigt lovat att gifta sig med Rikmats yngsta dotter. Grave hade gift sig med en prostdotter från Philipstad Anna Christina Chenon och inga pengar hade återbetalats så Rikmats hade sina skäl.

Ta en klunk av vattnet, men se upp om Rikmats sitter kvar efter alla dessa år.

Vattnets väg Vattnets väg

4.  Vattnets väg.

Denna vandring startar uppe vid Skärsjön och följer vattnets väg till hammare och smedjor.

Du går efter reglerdammen som sedan 1880-talet såg till att vattnet komm till valsverket och sedan 1907 försåg och förser kraftstationen med vatten till driften. Längst ut i kanalen börjar tuben för detta ändamål. 2010 byggdes en ny tub av trä som ansluter till en ståltub som anlades på senare tid.

Följer Du uppsatta markeringar så passerars Snickardammen som försåg snickeriverkstade, nu riven, platsen för första kvarnen, den första smidesplatsen, 1848:an, hammardammen och landar vid räckhammaren.

En del informationstavlor finns efter leden som upplyser om var Du befinner Dig.

En av tre installationer efter vattvets väg
Ännu en installation